Zażywanie narkotyków równoznaczne z posiadaniem

Maj 14, 2011

Sąd Najwyższy 27 stycznia 2011 r. wydał Uchwałę Siedmiu Sędziów (I KZP 24/10):

Posiadaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej w rozumieniu art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 r. Nr 179 poz. 1485 ze zm.) jest każde władanie takim środkiem lub substancją, a więc także związane z jego użyciem lub zamiarem użycia.

Skąd taka Uchwała

Pierwszy Prezes SN wystąpił z wnioskiem do składu siedmiu sędziów o rozstrzygnięcie zagadnienia: Czy posiadanie środka odurzającego lub substancji psychotropowej związane z jego zażywaniem lub zamiarem zażycia („na własny użytek”), stanowi realizację znamion typu czynu zabronionego z art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii?

Co się dowiadujemy z uchwały

1. Według SN dysponowanie środkiem odurzającym podczas zażywania jest równocześnie posiadaniem (karalnym).

2. SN przypomniał, że posiadanie to świadome i faktycznie dysponowanie rzeczą niezależnie od czasu jego trwania

3. Sędziowie podkreślili, że żaden przepis ustawy nie wprowadza upoważnienia dla posiadania narkotyków związanego z osobistym ich wykorzystywaniem (używaniem) z wyjątkiem używania leczniczego .

4. Nie ma także żadnego przepisu, który dopuszcza zażywanie narkotyków, mitem jest, że prawo polskie nie zabrania zażywania. Zakaz taki SN wyprowadził a contrario z regulacji określających od strony pozytywnej wypadki dopuszczalnego (legalnego – leczniczego) posiadania.

5. Jeśli prawo dopuszczałoby zażywanie musiałoby dopuścić także legalne zaopatrywanie się.

6. Bycie w stanie odurzenia jest dowodem poszlakowym na posiadanie (w oparciu o dowody poszlakowe też można skazać)

Co robić jeżeli zatrzyma Policja

Nie należy oczywiście wywodów SN demonizować – osoba, która została zatrzymana pod wpływem środków odurzających  powinna skorzystać z pomocy adwokata, który wykorzystując dostępne środki procedury karnej powinien wskazać na wątpliwości, które należałoby rozpatrzyć na korzyść podejrzanego. W kolejnej notce przekażemy Państwu jak postępować w trakcie zatrzymania i jakie przysługują prawa podejrzanemu.

Przypominamy równocześnie tym, którzy już triumfowali uradowani nad zmianami w ustawie antynarkotykowej (o nich w kolejnej notce), że jeszcze nie została przyjęta przez Senat i podpisana przez Prezydenta, do tego zapewne niedługo wpłynie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.